Visix investeert verder in het welzijn van haar medewerkers

6 maart 2023

Mission statement

Het Visix Brand Shiners-team combineert permanente aandacht voor werkplezier met oprechte waardering voor elkaars inzet.
Dit is onze missie die sinds onze fusie steeds concreter wordt.


Onze HR-Manager vertelt hoe we dit doen.

Aan het woord: Sandra Van der Arend

“Na een fusie van 2 Belgische bedrijven op 2 verschillende locaties, is het niet evident geweest om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en samen te werken aan éénzelfde doel. We hebben na de fusie, en dit in samenspraak met alle medewerkers, onze missie & waarden bepaald.

In juni 2022 heeft Visix een werkbaarheidsbevraging laten uitvoeren door
I-diverso waarbij ongeveer 40% van alle medewerkers persoonlijk en anoniem ondervraagd werden over hun ervaring met ‘werkbaarheid’ bij Visix. Op basis van de 5 A’s heeft I-diverso de kwaliteit van de arbeid bij Visix in kaart gebracht.
Het rapport en de adviezen hiervan hebben we omarmd en omgezet in actiepunten ter verbetering.

Visix hecht veel belang aan het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers aangezien dit bijdraagt tot het algemeen gevoel van werkgeluk, van elk individu.

Eigen community met focus op 360° fitheid

Vanaf 2023 is elke medewerker uitgenodigd tot onze eigen digitale community waarbij we focussen op 360° fitheid (fysiek-mentaal-sociaal) en tevens het belang van de waarden uit onze eigen Mission Statement kunnen onderstrepen en extra laten beleven.

We belonen niet enkel de inzet van medewerkers voor fysieke inspanningen (eigen gezondheid), maar we belonen ook de deelname aan bedrijfsacties die het onderling respect, de onderlinge samenwerking, de onderlinge betrokkenheid en het werkplezier bevorderen.
Op die manier proberen we alle individuen te motiveren om zich betrokken te voelen in het team en de samenwerking tot een hoger niveau te tillen.

Dit initiatief hebben we ook opgenomen als een actiepunt in de huidige cyclus van ons Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Ook in 2023 verwachten we een nieuw certificaat te behalen en het is onze ambitie om over 1 à 2 jaren met Visix pioneer te worden in Duurzaam Ondernemen.”

Beloning met Fitcoins®

Bij Visix gebruiken we het digitale platform van Fitcoins® om de deelname van onze medewerkers aan sportieve, educatieve en sociala activiteiten te belonen. Met 1 app heeft het volledige team, zowel thuis als op het werk, toegang tot nuttige content en persoonlijke uitdagingen, uitgewerkt i.f.v. hun 360° welzijn. Hiermee is het mogelijk om het fysieke, mentale en sociale welzijn van onze medewerkers te ondersteunen. Gelukkige en gezonde werknemers creëren immers het succes van ons bedrijf.

SHARE