Visix behaalt Voka Charter Duurzaam Ondernemen

28 juni 2021

Duurzaam ondernemen, meer dan een modewoord

Denk jij dat duurzaam ondernemen enkel iets is voor dromers? Think again! Hoe langer hoe meer beseffen we hoe belangrijk het is om op een verantwoorde manier om te gaan met grondstoffen, energieverbruik en menselijk kapitaal. Als je het ons vraagt is duurzaam ondernemen niet alleen op principieel vlak de beste oplossing, ook economisch gezien is het een verstandige zet.  

Visix besloot daarom vorig jaar om deel te nemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Met trots wisten we na lang voorbereiden nu ook de finale audit met glans te doorstaan.  

Wat dit juist inhoudt?

Voka wil ondernemingen helpen om verschillende duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen stel je een concreet plan van aanpak op waarin je zoekt naar een bedrijfsvoering die niet alleen winstgevend is, maar ook zijn steentje bijdraagt voor mens en milieu.  

Om te slagen voor de audit word je uitgedaagd om minstens 10 van de 17 SDG’s (sustainable development goals) van de Verenigde Naties te realiseren. Met ons hele Visix Brandshiners team zijn we hier actief mee aan de slag gegaan. 

Onze Actiepunten

Bij Visix Brand Shiners proberen we zo veel mogelijk voor duurzame en ecologisch verantwoorde oplossingen te kiezen voor onze producten, maar er is meer. We zorgen er ook voor dat we de menselijke doelen implementeren in onze dagelijkse werking. Dialoog op de werkvloer, een horizontale structuur en opleidingsmogelijkheden zijn hier slechts enkele voorbeelden van! 

In dit kader werd ook de werkvomgeving herbekeken. Het voorbije jaar plaatsten we bijvoorbeeld een defibrillator in onze vestiging in Roeselare en voorzagen we de bedrijfsparkings in zowel Roeselare als Lokeren van extra laadpalen voor elektische wagens. Een optimalisatie en uitbreiding van onze verschillende afvalstromen draagt daarnaast bij aan het groene karakter van het bedrijf.

Een andere pijler waar we flink op hebben ingezet is maatschappelijke betrokkenheid. Met en door het hele team werden heel wat leuke acties op poten gezet. Zo organiseerden we een inzamelactie voor een asielcentrum, gingen we met een groep collega’s bloed geven, hielden we een flinke zwerfvuil-opruimactie en gaven we het beste van onszelf tijdens een fietscontest tussen onze beide vestigingen. Fijn voor de band tussen collega’s, een boost voor de werksfeer en we maken de wereld er een beetje mooier mee. Heerlijk, toch?  

 

SHARE