Duurzaam ondernemen

21 december 2020

Duurzaam ondernemen… een modewoord

Of heeft het ook concrete implicaties op de werkvloer? Bij Visix zijn we alvast overtuigd van het tweede. Visix heeft een deelnamecertificaat behaald, dat wil zeggen dat Visix voor het eerste jaar mag deelnemen aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. We kijken ernaar uit om ons volwaardig certificaat te behalen in 2021. Dat zo’n certificaat meer is dan een marketingargument en verder gaat dan minder papier en vervuilende brandstoff en gebruiken, vertelt onze HR-manager Sandra van der Arend ons: “Het certificaat is absoluut een troef voor onze sales, maar ook om mensen aan te werven. Ik merk dat het – samen met onze waarden en mission statement – een reden is waarom mensen voor ons kiezen en niet voor een ander bedrijf. Maar ook een reden om te blijven. Los daarvan is het gewoon ook een must, zeker voor de zeer grote klanten en overheden. Zonder zo’n certificaat kopen ze zelfs niet bij jou.”

Wat houdt dit certificaat in?

SvdA: “Dit specifieke certificaat is gebaseerd op een internationaal Charter van de Verenigde Naties. Voka helpt nu om bedrijven te auditeren in Vlaanderen. En dat gebeurt aan de hand van een internationale lijst met SDG’s, sustainable development goals. Die SDG’s zijn opgedeeld in thema’s en voor het certificaat moet je in tien thema’s minstens één activiteit of doelstelling realiseren.”

Kan je daar enkele concrete voorbeeldenvan geven?

SvdA: “Eén thema is bijvoorbeeld ‘vrede’. Je kan je afvragen wat dat met de werkvloer te maken heeft . Wel, in de dagelijkse praktijk heeft dat betrekking op een goede dialoog op de werkvloer en de invoering van functioneringsgesprekken voor de beide vestigingen. Dat laatste gaat zeker door, maar heeft een beetje vertraging opgelopen door Corona. Ook het opstellen van een Mission Statement met nieuwe visie-missie-waarden voor de gezamenlijke groep valt hier onder.

Zijn er nog acties die een directe impact hebben op de medewerkers?

SvdA: “Absoluut. Een ander thema is bijvoorbeeld ‘Mensen’. Een van de acties die we daar ondernemen, is het aanbieden van meer opleidingen en het uitwerken van een beter opleidingsbeleid voor de werknemers. Dat doen we heel actief. In Lokeren al langer, maar nu ook in Roeselare. Tijdens functioneringsgesprekken worden de mensen geïnformeerd over opleidingsmogelijkheden. Onze vakorganisatie stimuleert hen trouwens om ook privé-opleidingen te volgen. Mensen die een EHBO-cursus willen volgen of een opleiding brandblussen… het kan allemaal.”
“We streven ook naar een grote werknemersbetrokkenheid bij de aanwerving en indiensttreding van nieuwe medewerkers. Dat betekent dat bij de aanwerving niet enkel HR of de zaakvoerder beslissen, maar dat in een tweede fase altijd andere werknemers van de afdeling betrokken worden. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe collega kan kennismaken met de mensen waarmee hij of zij zal samenwerken en anderzijds dat ook de werknemers inspraak hebben bij wie hun nieuwe collega wordt. Ze nemen het voor die persoon op, zullen hem of haar makkelijker aanvaarden en wegwijs maken.”

Valt maatschappelijk verantwoord ondernemen ook onder dit project?

SvdA: “Zeker en daar hebben we ook een mooi voorbeeld van. We hebben Coronavlaggen gemaakt om de helden van de zorg een hart onder de riem te steken. Heel veel bedrijven hingen die vlaggen op in plaats van hun eigen vlaggen. We hebben ze verkocht aan kostprijs en het geld dat we voor die coronavlaggen kregen, is naar meerdere goede doelen gegaan, zoals de vzw Kloen, de Rotary Gistel die een beademingsapparaat kocht voor AZ Sint-Jan, of het burgerinitiatief Heldenbos dat bomen plant om de Coronahelden te eren… Stuk voor stuk goede doelen waar onze medewerkers iets mee hebben.

SHARE